Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

     ul. Towarowa 53, pok. 10
     61-896 Poznań
     tel./fax 61 854 36 99
     e-mail: fue@ue.poznan.pl

Misja FUE zawarta w preambule Statutu

"Kierując się wolą niesienia pomocy i wsparcia dla Uniwersytetu Ekonomicznego w  Poznaniu w jej działalności naukowej, badawczej, dydaktycznej, organizacyjnej, społeczno gospodarczej i popularyzatorskiej"

- grono Fundatorów powołało 24 września 1992 roku

Fundację Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu

Fundacja działa i propaguje swoje cele zarówno na terenie Rzeczypospolitej, jak i poza jej granicami.© Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu    |    www.ue.poznan.pl